Reglement van het RR-trainingcenter

 

 

Onze hondenschool is gespecialiseerd in

Natuurlijk kunt u uw hond zelf opvoeden, maar als u voor het eerst een pup in huis haalt,

zal al vlug blijken dat er voor het baasje, en voor de hond, werk aan de winkel is!

Meestal stellen de problemen zich pas naarmate de hond opgroeit:

– uw hond die met u gaat wandelen.

 • uw hond die uitvalt naar andere honden .
 • Uw hond die het bezoek niet wil gerust laten…., enz …

Velen onder jullie gaan, gelukkig maar, op zoek naar een oplossing: 

Bij het RR-trainingcenter leren ze u uw hond begrijpen en te  begeleiden in verschillende  situaties.

We begeleiden niet alleen uw hond, maar vooral z’n baasje.

Alles wat u moet weten over de opvoeding en een optimale verstandhouding met uw viervoeter, leert u bij ons.

Wij staan open voor alle honden, ongeacht het ras, leeftijd, stamboom,…

Puppy’s zijn welkom vanaf 3 maanden, nadat ze alle inentingen hebben gehad.

Het baasje kan de introductie les best vooraf volgen. Op een online platform :

WWW.puppystart.be

Ervaren instructeurs trainen u en uw nieuwe aanwinst of  volwassen hond op een hond-vriendelijke positieve manier,

Je komt ook in een Whats-App groepje en daar krijg je nog informatie en huiswerk mee naar huis , ongeveer 6 weken wordt je hier in begeleid zodat je een fijne ervaring hebt in onze lessen .

 

Huishoudelijk reglement RR-Trainingcenter

Onderstaand reglement is ons huishoudelijk reglement.

Omwille van b.v. de coronaregels, een evenement,… kunnen onderstaande regels kleine aanpassingen bevatten, hiervan zal de geleider steeds op de hoogte gebracht worden.

 

Verantwoordelijkheden van de geleiders

 

 • Elke geleider is steeds verantwoordelijk voor de hond onder zijn begeleiding en voor de eventuele schade die zowel hijzelf of zijn hond aanricht. Dit artikel is van kracht zowel op het terrein, in de lokalen van de kantine , als op verplaatsing . Zowel voor, tijdens als na de les.
 • Bij elke vorm van mishandeling op de hond kan de geleider van het terrein gestuurd worden.
 • Tijdens de les zijn enkel de lesgevers en de geleiders met hun honden op het terrein toegelaten.
 • Op de terreinen en in de kantine van het RR-trainingcenter  dienen de geleiders hun hond steeds aan de leiband te houden, tenzij anders vereist voor de uitvoering van een door een instructeur opgelegde oefening.
 • Iedere geleider laat zijn hond voor de les zijn behoefte doen. Hij ruimt de uitwerpselen op en deponeert die in de daarvoor voorziene vuilbak. Iedere geleider zorgt voor voldoende poepzakjes, deze moeten biologische afbreekbare zijn of men gebruik de schop .
 • Wanneer een hond toch zijn behoefte doet op het terrein, zal de geleider een boete van 5 €  deponeren in de spaarpot op de toog van de kantine.
 • De lesterreinen worden nooit gebruikt om honden los te laten lopen en hun behoefte te laten doen.
 • Er is op het achterste van het terrein een ruimte voorzien , waar de honden kunnen spelen mits er eerst toelating gevraagd is .

 

BETALINGEN:

 • Elke geleider is verplicht zich te houden aan de statuten en de reglementen van RR trainingscenter. Door toetreding aanvaardt elke geleider automatisch de statuten en het huishoudelijke reglement.
 • Het lesgeld is niet terug vorderbaar . Maar door speciale redenen kan er over gepraat worden.
 • Aan een les deelnemen doe je door eerst online te reserveren dit kan op de website . rr-trainingcenter.com of in  online reserveringen België.
 • Men kan 3 lessen vooruit inboeken .
 • De prijs bedraagt 15 euro per les, als we op verplaatsing gaan kan dit een andere prijs bedragen dit wordt op voorhand gemeld.

 

GEDRAGSCODE:

 • Elke hond die deelneemt aan de les dient volledig ingeënt te zijn. De gebruikelijke jaarlijkse inentingen kunnen door RR trainingcenter ten alle tijden gecontroleerd worden.
 • Elke hond dient zijn vaccinaties te hebben gekregen (hondenziekte, parvovirus, leptospyrosis, kennelhoest). Het bewijs hiervan dient te worden voorgelegd bij de aanvang van de les en moet je ten allen tijden bij hebben .
 • Met honden die durven uitvallen, dient men op te letten en steeds goed de bevelen van de instructeur in acht te nemen. Zo niet kunnen deze honden uitgesloten worden. Hier wordt ook aangegeven dat we de eigenaar en de hond apart nemen en zo de begeleiding starten .
 • Wij geven ook aan als het raadzaam is in sommige gevallen een privé les te volgen, zodat er zaken kunnen uitgelegd worden in de begeleiding van de hond .
 • Je bent bij voorkeur minimaal 15 minuten voor de aanvang van de les al aanwezig, zodanig dat je met de hond nog een bezoek kunnen brengen aan het toilet. 
 • Indien er zich toch een ongeluk voordoet op of rond de terreinen, tijdens de les of in de kantine, is de geleider steeds verplicht dit meteen op te ruimen. Ook op de plasweide dient de hondenpoep zelf verwijderd te worden.
 • Tevens wijzen wij u er op dat u te allen tijde minimum 3 hondenpoep zakjes moet bij hebben om de behoefte van uw hond te kunnen opruimen en dit bij politiereglement.
 • De geleiders moeten tijdens de lessen steeds de richtlijnen van de instructeurs volgen. De instructeur is volledig verantwoordelijk voor het verloop van zijn les en mag hiervoor de nodige maatregelen nemen. De instructeur heeft steeds de leiding op het terrein.
 • Indien de geleider na het start uur van de les aankomt dient hij/zij eerst toelating te vragen aan de instructeur van zijn groep om alsnog deel te mogen nemen aan de les. De instructeur behoudt zich het recht de toegang tot de les te weigeren.
 • Indien de geleider vroegtijdig de les dient te verlaten, wordt de instructeur hier op voorhand van op de hoogte gebracht.
 • Tijdens de lessen mag er enkel individueel getraind worden mits akkoord van de instructeurs.
 • Kantine: Alle consumpties worden zelf afgehaald aan de toog en onmiddellijk betaald. Het leeggoed wordt terug gebracht naar de toog.
 • Er wordt niet gerookt op de terreinen die eigendom zijn van Geertje Verschoren.
 • Er kunnen foto’s en films gemaakt worden als demo’s of info dat op de website komt, dat wordt vermeld in de aanvang van de lessen .

 

KINDEREN:

 • Kinderen zijn welkom op het terrein , maar hebben respect voor de accommodatie.
 • Kinderen zijn ten allen tijden onder toezicht van een ouder of een persoon die ouderlijk gezag heeft over de kinderen. Oma / Opa / …
 • Kinderen zijn niet toegelaten achter de toog. Dit voor hun veiligheid.
 • De kinderen mogen niet op de toestellen of tijdens de lessen op de terreinen spelen.
 • De kinderen letten op in de buurt van honden. Liefst wordt er niet gelopen in de buurt van honden. Dit voor de veiligheid van de kinderen zelf.
 • Er mag niet met ballen gespeeld worden, tenzij ze worden bijgestaan door een volwassene.
 • De kinderen mogen niet op de parking tussen de voertuigen spelen, en dit om de honden die in de voertuigen zijn niet op te jagen.
 • De ouders zijn verantwoordelijk voor het gedrag van hun kinderen en de veroorzaakte schade.
 • Als ouders aan het trainen zijn moeten de kinderen luisteren naar de andere volwassenen.

 

NIET TOEGELATEN:

 • Tijdens de les en op het terrein is er geen discussie toegelaten. Eventuele geschillen worden na de les besproken.
 • Roken, drinken, dronkenschap en GSM-en (tenzij in noodgevallen) zijn niet toegelaten tijdens de les.
 • Het bestuur heeft ten allen tijde het recht om personen de toegang tot het terrein en de kantine te weigeren.
 • Het is niet toegestaan om met een zieke hond op het terrein te komen. Dit in het belang van de zieke hond zelf, alsook voor de andere honden. Tevens vragen wij één van de instructeurs te melden in geval van besmettelijke ziekte van uw hond. Zo kan de club de nodige aandacht besteden aan eventuele besmetting op het terrein
 • Loopse teven zijn tijdens de loopsheid niet toegelaten , maar de begeleider kan wel zonder de hond een les mee volgen, of een privé les met een loopse teef kan wel altijd.
 • Indien de instructeur vaststelt dat de geleider zijn/haar hond mishandelt, behoudt de instructeur het recht de geleider van het terrein te sturen. Brutaal gedrag van de geleider tegenover de hond aanvaarden wij niet. De Instructeur kan daarbovenop besluiten om de geleider definitief naar huis te sturen.
 • Bij loslopende of niet aangelijnde honden is de eigenaar / geleider steeds verantwoordelijk voor ongevallen en kan in geen geval de schade te wijten zijn aan het RR-trainingcenter of enig ander persoon.

 

VERZEKERINGEN:

 • Elke geleider blijft verantwoordelijk voor zijn hond. De minimum leeftijd van een geleider is 14 jaar. En de begeleider moet eigenaar zijn van de hond . De vereiste is echter dat de geleider zijn/haar hond onder alle omstandigheden meester blijft.
 • De geleider moet in het bezit zijn van een familiale polis. Het is aangeraden om uw familiale verzekering te verwittigen dat u hondeneigenaar bent. Sommige verzekeringen vermelden dit in hun voorwaarden. Het is noodzakelijk om een familiale verzekering te hebben voor deze gevallen die buiten de clubactiviteiten gebeuren en niet gedekt zijn door de sportverzekering
 • RR trainingscenter is nooit verantwoordelijk voor ongevallen die zich voordoen op of rond de terreinen. Voor alle ongevallen is de geleider zelf verantwoordelijk.
 • Buiten de lesdagen mag je geen gebruik maken van de terreinen. Uitzondering kan enkel toegestaan worden door de discipline verantwoordelijke samen met het bestuur. Dit om bepaalde oefeningen grondiger aan te leren en mits respect van de infrastructuur en het juiste gebruik van de terreinen (+ plasweide). Buiten de lesdagen kan er geen aanspraak gemaakt worden op de verzekering van het RR-trainingcenter .

 

Sociaal gedrag lessen :

 • Wat hebben we mee tijdens de les .
 • Sliplijnen met stop( jachtlijn) of een gewone riem met vaste halsband, halfslip met riem, zijn toegelaten.
 • Een lange lijn van min. 5 meter – max. 10 meter.
 • Een beloningszakje of heuptasje of trainingsvest is noodzakelijk.
 • Beloningen (voldoende klein groot, verschillende soorten)
 • Hondenpoepzakjes die biologische afbreekbaar zijn .
 • We zorgen altijd dat we gepaste kledij aan hebben voor de verschillende weersomstandigheden.
 • Gepast schoeisel om door het bos en het losse zand te wandelen , slippers zijn niet toegelaten .
 • Wij gebruiken oortjes om les te geven, zorg dat uw telefoon opgeladen is en u uw oortjes bij hebt .
 • Een klein doekje / dekentje (om plaatsje aan te leren ) hebben we ook altijd bij om in de lessen te kunnen gebruiken .
 • Tijdens of buiten de training uren mag er niet individueel getraind worden op de toestellen. Enkel met toestemming van de Instructeur of de verantwoordelijke kan hiervan afgeweken worden.
 • We zorgen dat we altijd op een rustig en aangename manier het terrein kunnen betreden.
 • Het is aangeraden dat je het materiaal dat je gebruikt in een rugzak hebt zitten zodat je een goede controle hebt over jouw hond.
 • Na de lessen worden alle eventuele gebruikte materialen terug op hun plaats gezet.

 

EERST LES VOLGEN :

 • Met een jonge pup gaat vanaf 15 weken , deze moet al zijn inentingen hebben gekregen.(hondenziekte, parvovirus, leptospyrosis, kennelhoest ) 
 • Je hebt van ons een mail gekregen met instructies .
 • We vragen om oortjes mee te nemen en de telefoon met het mobiele nummer dat je in de online reservering hebt opgegeven .
 • Je komt in een Whats-app groepje, in dit groepje krijg je nog filmpjes en documentatie toegestuurd zodat je goed geïnformeerd kan beginnen en je krijgt huiswerk mee in de vorm van filmpjes om een mooie start te maken met je jonge hond
 • Jongere honden die voor de eerste keer komen krijgen opmaat gemaakte filmpjes , de vragen door de geleider van de jonge hond gesteld komen hier aan bod.

 

BETALING:

Zodat wij een welkoms mail kunnen sturen met de nodige  informatie en tips als je voor de eerste keer naar het RR-trainingcenter komt.

 • De groepslessen zijn op zaterdag  en aanvankelijk van welke activiteit dat wij organiseren  kunnen de tijden veranderen . Maar dit wordt per mail aan jou voorgelegd.
 • Je moet online je plaatsje in de les reserveren. Dit wordt ook gelijktijdig
 • De online reservering is pas definitief nadat je een bevestiging per email ontvangen hebt. Je krijg ook nog een herinnering dat je ingeschreven hebt .
 • Het bedrag is 15 €
 • Je kan maar voor 3 opeen volgende zaterdagen reserveren.
 • Je kan niet reserveren in iemand anders zijn naam , uw voornaam en Familie naam moeten overeen komen met de begeleider zo ook het telefoon nummer.
 • Het telefoon nummer zal worden gebruikt om in een app te steken zodat we op deze manier kunnen les geven .